سایر مشخصات کتاب:
ويراست: اول
نوع جلد: شوميز
تعداد صفحه: 290+8
ناشر: جامعه نگر
زبان: فارسي
شابك: 9786001017346
قطع کتاب: وزيري
کيفيت چاپ: دو رنگ
راهنماي باليني داروها براي پرستاران

مولف: نسيم خادمي،آتنا دادگري،محبوبه شالي،زينب عليزاده،پگاه مطوري پور،مختار محمودي،معصومه سادات موسوي،پريا وکيليان
مترجم:
سال و نوبت چاپ: اول/1397
قیمت : 449000ریال
قیمت ويژه : 359200ریال

وضعيت: موجود است.

آشنايي دانشجويان و پرستاران با شکل هاي مختلف دارو توضيح داده شده و دوزهاي موجود آن در بازار ايران،آموزش به بيمار و خانواده و مراقبت هاي پرستاري از نکته هاي مثبت و سازنده اين کتاب نسبت به کتاب هاي مشابه در اين زمينه مي باشد.

اميد است از اين طريق دسترسي به نکته هاي مهم و کليدي داروهاي رايج مورد استفاده در بالين براي پرستاران و دانشجويان اين حوزه امکان پذير شود.
مشخصات كليدي:
* متد الگوريتمي

* آموزش به بيمار و خانواده

* نکات کليدي به شکل مختصر و کوتاه در مورد هر دارو

* مراقبت هاي پرستاري به شکل اختصاصي در مورد هر دارو

* معرفي دوزهاي رايج داروها در بازار دارويي ايران
فهرست مطالب:


مشخصات مؤلف / مترجم:
نسيم خادمي

عضو هيات علمي مرکز تحقيقات و توسعه علوم پرستاري و مامايي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

آتنا دادگري

کارشناس ارشد روان پرستاري ،دانشکده پرستاري ميبد،دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد

محبوبه شالي

دانشجو دکتراي پرستاري،دانشگاه علوم پزشکي تهران

زينب عليزاده

دانشجو دکتراي پرستاري،دانشگاه علوم پزشکي تهران

پگاه مطوري پور

دانشجو دکتراي پرستاري،دانشگاه علوم پزشکي تهران

مختار محمودي

دانشجو دکتراي پرستاري،دانشگاه تهران

معصومه سادات موسوي

عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

پريا وکيليان

دانشجو کارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي،دانشگاه ايران
میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه