•  » پرستاري
 •  » اخلاق حرفه اي
 • قوانين و مقررات حرفه اي در يک نگاه (پزشکي،پرستاري،مامايي)
  مولف: مهين شاهرخي ساردو،دکتر مسعود قادي پاشا،دکتر مينو قهرمان
  قیمت: 269,000ریال
  قیمت ویژه: 215,200ریال
  قیمت نهایی: 215,200ریال

  توضیح مختصر:در واقع مهمترين هدفي که تاليف اين کتاب تعقيب مي نمايد،گشودن دريچه اي فراروي ديدگان تيزبين اعضاي محترم جامعه پزشکي و پيراپزشکي از موضوع قصور و تقصير پزشکي،قوانين و مقررات مربوطه مي باشد.


  اخلاق و اخلاق حرفه اي براي مشاغل و دانشجويان پرستاري،مامايي و پيراپرشکي
  مولف: محمد رحيمي مديسه،زهرا ايازي
  قیمت: 89,000ریال
  قیمت ویژه: 80,100ریال
  قیمت نهایی: 80,100ریال

  توضیح مختصر:در اين کتاب طي دوازده فصل به مسائل اخلاقي و اخلاق حرفه اي در مشاغل مختلف علوم پزشکي،پژوهش،زيست پزشکي و ... پرداخته شده است


  اخلاق در پرستاري
  مولف: طاهره برزويي،مهناز موقر
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 89,100ریال
  قیمت نهایی: 89,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب چکيده اي از مهم ترين مباحث مرتبط با اخلاق پرستاري مي باشد.....


  اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
  مولف: دکتر منصوره تجويدي
  قیمت: 89,000ریال
  قیمت ویژه: 80,100ریال
  قیمت نهایی: 80,100ریال

  توضیح مختصر:کتاب حاضر گردآوري مهم ترين و رايج ترين چالش هاي اخلاقي حرفه اي در پرستاري مي باشد


  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه