•  » ساير رشته ها
 •  » آنفورماتيک پزشکي
 • فناوري اطلاعات علوم پزشکي در آشنايي با سيستم هاي اطلاع رساني پزشکي
  مولف: احسان سبحاني،دکتر امير طباطبايي
  قیمت: 345,000ریال
  قیمت ویژه: 276,000ریال
  قیمت نهایی: 276,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر اساس سرفصل جديد شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي وزارت بهداشت براي دانشجويان رشته هاي پزشکي،پرستاري،مامايي،پيراپزشکي،اتاق عمل و مهندسي پزشکي مي باشد.


  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه