•  » پرستاري
 •  » آمادگي ارشد و استخدامي
 • آخرين کتاب پرستاري : بيماري هاي کودکان
  مولف: محمدادريس ارباب شستان- عزيزاله اربابي سرجو- محمد ابراهيمي
  قیمت: 79,000ریال
  قیمت ویژه: 71,100ریال

  توضیح مختصر:يكي از شاخصه‌هاي مهم كتاب حاضر، اين است كه در اين كتاب پاسخ‌گويي به سؤالات نيز به گونه‌اي است كه اشاره‌ي مستقيم به پاسخ صحيح نشده است و شما براي پي‌بردن به .......


  آخرين کتاب پرستاري: بهداشت روان
  مولف: محمدادريس ارباب شستان- عزيزاله اربابي سرجو
  قیمت: 69,000ریال
  قیمت ویژه: 62,100ریال

  توضیح مختصر:يكي از شاخصه‌هاي مهم كتاب حاضر، اين است كه در اين كتاب پاسخ‌گويي به سؤالات نيز به گونه‌اي است كه اشاره‌ي مستقيم به پاسخ صحيح نشده است و شما براي پي‌بردن به .......


  آخرين کتاب پرستاري: بهداشت جامعه
  مولف: محمدادريس ارباب شستان- عزيزاله اربابي سرجو- محمد ابراهيمي
  قیمت: 69,000ریال
  قیمت ویژه: 62,100ریال

  توضیح مختصر:يكي از شاخصه‌هاي مهم كتاب حاضر، اين است كه در اين كتاب پاسخ‌گويي به سؤالات نيز به گونه‌اي است كه اشاره‌ي مستقيم به پاسخ صحيح نشده است و شما براي پي‌بردن به .......


  كاربرد تفكر انتقادي درفرآيند پرستاري
  مولف: سوسن پنجويني-سنا وليئي-دكترعليرضا نيك بخت نصرآبادي
  قیمت: 29,000ریال
  قیمت ویژه: 29,000ریال

  توضیح مختصر:امروزه تحقيقات متعدد نشان داده‌اند که آموزش مهارت‌هاي تفکر بايد به‌عنوان اولويت اصلي در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي مراکز تعليم و تربيت در نظر گرفته شوند. از آن‌جا که هر بيماري نيازهاي خاص خود را دارد و اين نيازها پويا بوده، پرستاران در هر محيطي به‌ويژه محيط‌هاي درماني بايستي داراي مهارت‌هاي تفکر انتقادي باشند...


  آخرين کتاب پرستاري : بهداشت مادران و نوزادان
  مولف: محمدادريس ارباب شستان- عزيزاله اربابي سرجو
  قیمت: 69,000ریال
  قیمت ویژه: 62,100ریال

  توضیح مختصر:يكي از شاخصه‌هاي مهم كتاب حاضر، اين است كه در اين كتاب پاسخ‌گويي به سؤالات نيز به گونه‌اي است كه اشاره‌ي مستقيم به پاسخ صحيح نشده است و شما براي پي‌بردن به .......


  آخرين کتاب پرستاري : بيماري هاي داخلي و جراحي
  مولف: محمدادريس ارباب شستان- عزيزاله اربابي سرجو- محمد ابراهيمي
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 99,000ریال

  توضیح مختصر:يكي از شاخصه‌هاي مهم كتاب حاضر، اين است كه در اين كتاب پاسخ‌گويي به سؤالات نيز به گونه‌اي است كه اشاره‌ي مستقيم به پاسخ صحيح نشده است و شما براي پي‌بردن به .......


  مجموعه سوالات طبقه بندي شده پرستاري و بهداشت مادران ونوزادان(E.R.S)
  مولف: مرتضي زيتعلي
  قیمت: 69,000ریال
  قیمت ویژه: 34,500ریال

  توضیح مختصر:مجموعه ي سري مرور آزمون (ERS) سعي بر آن دارد که با مجموعه اي از آزمون هاي تفکيکي و سرفصل بندي شده به يادگيري شما کمک کرده و يا فراگرفته هايتان را تثبيت کند. البته مطالعه ي اين مجموعه (ERS) بدون آمادگي و مطالعه ي قبلي کافي نيست...


  مجموعه سوالات طبقه بندي شده پرستاري بهداشت روان ( E.R.S)
  مولف: قهرمان محمودي - حميرا اكبرزاده
  قیمت: 45,000ریال
  قیمت ویژه: 31,500ریال

  توضیح مختصر:مجموعه سري مرور آزمون سعي بر آن دارد كه بامجموعه اي ازآزمونهاي تفكيكي وسرفصل بندي شده به يادگيري شما كمك كرده ويافراگرفته هايتان راتثبيت كند.البته مطالعه ي اين مجموعه بدون آمادگي ومطالعه ي قبلي كافي نيست.....


  مجموعه سوالات طبقه بندي شده پرستاري داخلي وجراحي(E.R.S)
  مولف: مرتضي زينعلي
  قیمت: 120,000ریال
  قیمت ویژه: 60,000ریال

  توضیح مختصر:مجموعه سري مرور آزمون سعي بر آن دارد كه بامجموعه اي ازآزمونهاي تفكيكي وسرفصل بندي شده به يادگيري شما كمك كرده ويافراگرفته هايتان راتثبيت كند.البته مطالعه ي اين مجموعه بدون آمادگي ومطالعه ي قبلي كافي نيست.....


  مجموعه سوالات طبقه بندي شده پرستاري بهداشت جامعه(3و2و E.R.S) (1)
  مولف:
  قیمت: 129,000ریال
  قیمت ویژه: 64,500ریال

  توضیح مختصر:مجموعه سري مرور آزمون سعي بر آن دارد كه بامجموعه اي ازآزمونهاي تفكيكي وسرفصل بندي شده به يادگيري شما كمك كرده ويافراگرفته هايتان راتثبيت كند.البته مطالعه ي اين مجموعه بدون آمادگي ومطالعه ي قبلي كافي نيست.....


  آزمون جامع پرستاري(E.R.S)
  مولف: مرتضي زينعلي-مهنازسنجري-مهناز شوقي-ميمنت حسيني - صفيه حسين زاده- قهرمان محمودي
  قیمت: 350,000ریال
  قیمت ویژه: 175,000ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب شامل مجموعه سوالات طبقه بندي شده در5بخش رفرنس كارشناسي ارشدمي باشد...


  مجموعه آزمونهاي کارشناسي ارشد پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان
  مولف: صالحه تجلي
  قیمت: 70,000ریال
  قیمت ویژه: 63,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب شامل چهار دوره آزمون برگزار شده سالهاي قبل مي باشد.


  مجموعه سوالات طبقه بندي شده پرستاري كودكان(E.R.S)
  مولف: مهناز شوقي-مهناز سنجري
  قیمت: 79,000ریال
  قیمت ویژه: 39,500ریال

  توضیح مختصر:کتاب حاضر در چهار بخش و هفت فصل، دربرگيرنده سؤالات متنوع چهار گزينه اي با پاسخ تشريحي و کليد سؤال است که در سطوح مختلف يادگيري، دانش شما را از علوم مراقبتي کودک بيمار و سالم مورد بررسي قرار مي دهد...


  بانك آزمون NICU بيش از 600 سوال چهار گزينه اي با پاسخ تشريحي
  مولف: رابين.ال واتسون
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب شامل پاسخ هاي كاملا تشريحي براي گزينه هاي درست و نادرست مي باشد


  نکات طلايي ارشد پرستاري
  مولف: دکتر مصطفي شوکتي احمد آباد
  قیمت: 169,000ریال
  قیمت ویژه: 152,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب مروري سريع بر نکات برجسته و طلايي دروس پرستاري مي باشد


  آموزش باليني پرستاري چالش ها، روش ها، راهبردها
  مولف:
  قیمت: 129,000ریال
  قیمت ویژه: 116,100ریال

  توضیح مختصر:در اين كتاب براي تسهيل درك محتواي كتاب نيز يك مدل مفهومي بر اساس عللو نوع چالش هاي ايجاد شده در امر آموزش بالين تدوين گرديده كه به خواننده در درك بهتر مسائل مطرح شده كمك خواهد نمود.


  پرکاربردترين نکات پرستاري
  مولف: شعيب دهقاني،بهاره نجفي،سالار شريفي،زهرا رشيدي،ساسان ناوخاصي ،سروه پرنگ
  قیمت: 369,000ریال
  قیمت ویژه: 295,200ریال

  توضیح مختصر:از آن جا که حجم زيادي از مطالب مهم فبل از آزمون فراموش مي شوند بر آن شديم جهت سهولت مرور مطالب در زمان کوتاهي چکيده اي هدفمند از محتواي درسي.....


  آخرين کتاب پرستاري: مرور سريع وتشريحي بر 40 دوره آزمون هاي پرستاري
  مولف: محمدادريس ارباب شستان- عزيزاله اربابي سرجو- محمد ابراهيمي
  قیمت: 349,000ریال
  قیمت ویژه: 244,300ریال

  توضیح مختصر:يكي از شاخصه‌هاي مهم كتاب حاضر، اين است كه در اين كتاب پاسخ‌گويي به سؤالات نيز به گونه‌اي است كه اشاره‌ي مستقيم به پاسخ صحيح نشده است و شما براي پي‌بردن به .......


  چکيده طلايي پرستاري داخلي-جراحي با تاکيد بر نکات کنکوري
  مولف: دکتر ليلي يکه فلاح،حميده عظيمي
  قیمت: 699,000ریال
  قیمت ویژه: 559,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب با مشخص کردن نکات مهم به صورت نکته و سوال هاي سال هاي قبل به صورت نکات کليدي کمک خاصي به داوطلبان آزمون ارشد پرستاري کرده است


  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه