•  » آمادگي دکترا
 •  » ژنتيک
 • مجموعه آزمون هاي دکتري وزارت بهداشت ژنتيک با پاسخ تشريحي و تحليلي از سال 78 تا 96
  مولف: دکتر پگاه لرکي هرچگاني
  قیمت: 490,000ریال
  قیمت ویژه: 392,000ریال
  قیمت نهایی: 392,000ریال

  توضیح مختصر:در اين مجموعه،تمامي آزمون هاي برگزارشده در مقطع دکتراي تخصصي ژنتيک پزشکي با پاسخ تشريحي و تحليلي از سال 78 تا 96 گرد آوري شده است.


  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  ������� �� ����� ���� ���� �ј� ��������� �Ș�