•  » ساير رشته ها
 •  » فوريت هاي پزشکي
 • توجه به سلامت در فوريتها
  مولف: دكتر عباس عباس زاده،دكتر زهرا جليلي،فريبا برهاني
  قیمت: 39,000ریال
  قیمت ویژه: 35,100ریال
  قیمت نهایی: 35,100ریال

  توضیح مختصر:از خصوصيات اين كتاب برتري جنبه هاي كاربردي آن بر جنبه هاي نظري است.


  Rosen's Emergency Medicine - Concepts and Clinical Practice
  مولف:
  قیمت: 4,590,000ریال
  قیمت ویژه: 3,213,000ریال
  قیمت نهایی: 3,213,000ریال

  توضیح مختصر:چاپ و صحافي مطابق با استانداردهاي بين المللي با برگه هاي گلاسه مات، صحافي درجه يک


  كمكهاي اوليه واحياء قلبي-ريوي
  مولف: دكترعباس حق پرست-رضامبرزايي سيف آبادي
  قیمت: 59,000ریال
  قیمت ویژه: 53,100ریال
  قیمت نهایی: 53,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب مطابق با سرفصل ارائه شده توسط شوراي عالي برنامه ريزي به رشته تحرير در آمده. مطالب مجموعه حاضر در 18 فصل و 2 پيوست گردآوري شده است


  كمكهاي اوليه استاجي
  مولف: زهرا استاجي-طاهره توفيقيان
  قیمت: 299,000ریال
  قیمت ویژه: 239,200ریال
  قیمت نهایی: 239,200ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب مطابق با سرفصل واحد درسي كمكهاي اوليه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي دانشجويان دوره كارداني بهداشت تاليف شده است .اين مجموعه در 22 فصل گردآوري شده است.


  راهنماي جامع CPR بر اساس جديدترين پروتکل هاي جهاني + فيلم آموزشي رايگان
  مولف: فيروزه رضاپور
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 89,100ریال
  قیمت نهایی: 89,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر اساس قوانين و پروتکل هاي جديد به رشته تحرير در آمده است.


  اخلاق و مقررات حرفه اي در فوريت هاي پزشکي
  مولف: عزيز شهرکي واحد - مرجان مرداني- فرهاد رضواني
  قیمت: 75,000ریال
  قیمت ویژه: 67,500ریال
  قیمت نهایی: 67,500ریال

  توضیح مختصر:در کتاب حاضر موضوعات مطرح در اخلاق اسلامي، اخلاق پزشکي، مسؤوليت‌هاي اخلاقي و قانوني، خصوصيات ويژه اخلاقي و شرح وظايف و مسؤوليت‌هاي ....


  آخرين تغييرات احياي قلبي و ريوي(بر اساس دستورالعمل 2015 انجمن قلب آمريکا)
  مولف: انجمن قلب آمريکا
  قیمت: 89,000ریال
  قیمت ویژه: 80,100ریال
  قیمت نهایی: 80,100ریال

  توضیح مختصر:مجموعه حاضر،ترجمه آخرين تغييرات انجمن قلب آمريکا(AHA )در سال 2015 مي باشد.


  فوريتهاي پزشكي در بلايا
  مولف: عزيز شهركي واحد، دكتر محمد حسن محمدي، دكار فرهاد رضواني، مريم حيدري، الهه اسدي بيدمشكي
  قیمت: 289,000ریال
  قیمت ویژه: 231,200ریال
  قیمت نهایی: 231,200ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب بر اساس سر فصل مصوب دروس شوراي عالي برنامه ريزي واحد درسي فوريتهاي پزشكي در بلايا براي دانشجويان فوريتهاي پزشكي تاليف شده است.


  كتاب جامع CPR ويراست دوم(2015 )
  مولف: حامد حسني،پروفسور جواد کجوري،شيرين قنواتي،عبدالرضا محمودي راد،دکتر محمد کلانتر ميبدي
  قیمت: 179,000ریال
  قیمت ویژه: 161,100ریال
  قیمت نهایی: 161,100ریال

  توضیح مختصر:در اين کتاب ارائه الگوريتم هاي 2015 به صورت فارسي و انگليسي صورت گرفته است.


  مراقبت هاي پيش بيمارستاني تروما(2)
  مولف: حميدرضا ابراهيمي فخار- دکترحميدرضا کوهستاني - دکتر نيره باغچقي
  قیمت: 189,000ریال
  قیمت ویژه: 151,200ریال
  قیمت نهایی: 151,200ریال

  توضیح مختصر:در كشور ما تروما مسئله ي بسيار مهمي است، زيرا اگرچه بيماري هاي قلبي و عروقي اولين عامل مرگ و مير هستند، اما بيشترين عمر از دست رفته در اثر تروما ....


  راهنماي جيبي احياي قلبي- ريوي 2015
  مولف:
  قیمت: 100,000ریال
  قیمت ویژه: 90,000ریال
  قیمت نهایی: 90,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب برگرفته از دستورالعمل احياي قلبي-ريوي سال 2015 انجمن قلب آمريکا- انجمن احياي اروپا مي باشد.


  اخلاق و مقررات حرفه اي در فور يت هاي پزشکي با تاکيد بر اخلاق حرفه اي
  مولف: عزيزشهرکي واحد،دکترفرهادرضواني،نداذخيره داري
  قیمت: 189,000ریال
  قیمت ویژه: 170,100ریال
  قیمت نهایی: 170,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر اساس آشنايي بيشتر دانشجويان و پرسنل فوريتهاي پزشکي در زمينه اخلاق و قوانين حرفه اي تدوين شده است.


  راهنماي ترالي اورژانس
  مولف: حميده يزدي مقدم
  قیمت: 49,000ریال
  قیمت ویژه: 44,100ریال
  قیمت نهایی: 44,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب با هدف تهيه و ارائه يک منبع و مرجع دقيق اطلاعات براي تمام گروه هاي پزشکي،پيراپزشکي به خصوص پرستاران،ماماها،اتاق عمل،هوشبري،تکنسين فوريتها و پرسنل بيمارستان ها و مراکز درماني به رشته تحرير در امده است.


  اصول و فنون مراقبتهاي روناش- پارسه
  مولف: حميدرضا آقابابائيان،علي صادقي مقدم،نورالله طاهري،سميه بساک،لادن عراقي اهوازي
  قیمت: 249,000ریال
  قیمت ویژه: 199,200ریال
  قیمت نهایی: 199,200ریال

  توضیح مختصر:کتاب حاضر 13 فصل دارد که دو فصل ابتدايي آن خارج از سرفصل اصلي دروس بوده و صرفا چون دانشجويان ترم اول با اصول و فنون رشته ي فوريتها را شروع کند.


  مراقبتهاي پيش بيمارستاني فوريتهاي پزشکي درگروه هاي خاص
  مولف: نيره باغچقي ،حميدرضا کوهستاني،حميدرضا ابراهيمي فخار
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 89,100ریال
  قیمت نهایی: 89,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب بر اساس سر فصل مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشكي مي باشد. در اين مجموعه دانشجويان با فوريتهاي پزشكي در گروه هاي پرخطر همچون كودكان، زنان باردار و سالمندان و مراقبت هاي فوري آنان آشنا مي شوند.


  تروماها بر اساس سر فصل دروس كارشناسي فوريتهاي پزشكي
  مولف: عزيز شهركي واحد، دكتر غلامرضا معصومي، دكتر فرهاد رضواني
  قیمت: 179,000ریال
  قیمت ویژه: 161,100ریال
  قیمت نهایی: 161,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب داراي جداول و تصاوير باليني جهت فهم و درك بهتر مطالب مي باشد....


  تکنيک هاي بي حرکت سازي در ارتوپدي سرپايي و بستري
  مولف: مهدي طالبي،علي افشاري
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 107,100ریال
  قیمت نهایی: 107,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب راهنماي گام يه گام آتل بندي،گچ گيري،بانداژ و استفاده از بريس و نوارهاي کششي درماني به همراه فيلم آموزشي رايگان مي باشد


  مراقبت هاي پيش بيمارستاني تروما (1)
  مولف: حميدرضا ابراهيمي فخار- حميدرضا کوهستاني - نيره باغچقي
  قیمت: 169,000ریال
  قیمت ویژه: 152,100ریال
  قیمت نهایی: 152,100ریال

  توضیح مختصر:در كشور ما تروما مسئله ي بسيار مهمي است، زيرا اگرچه بيماري هاي قلبي و عروقي اولين عامل مرگ و مير هستند، اما بيشترين عمر از دست رفته در اثر تروما ....


  بهداشت روان براي فوريت هاي پزشکي براساس سرفصل دروس
  مولف: فاطمه ابراهيمي بليل
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 107,100ریال
  قیمت نهایی: 107,100ریال

  توضیح مختصر:با مطالعه اين کتاب مي توانيد مطالبي در ارتباط با مفاهيم اوليه روانشناسي،بيماري هاي روان...


  آشنايي و کار با تجهيزات پزشکي در فوريتهاي پزشکي ( بر اساس سرفصل دروس کارشناسي فوريتهاي پزشکي)
  مولف: آرش حيدري علمدارلو،حامد حسني
  قیمت: 139,000ریال
  قیمت ویژه: 125,100ریال
  قیمت نهایی: 125,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب داراي جداول و تصاوير باليني جهت فهم و درك بهتر مطالب مي باشد....


  صفحه قبل

  | 1 / 2 |

  صفحه بعد

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه