•  » آمادگي ارشد
 •  » سري مجموعه آزمون ارشد
 • مجموعه آزمونهاي کارشناسي ارشد باکتري شناسي پزشکي آزمون هاي وزارت علوم(تربيت مدرس) و وزارت بهداشت کنکورسال هاي گذشته 80 تا 93
  مولف: احسان مغانلو،محمد هادي کربلاي نيا،محمد زنگويي،مهدي قدرتي،مونا مرزبان،رويا صلحي ابرغاني،محمد فرهمند،عاطفه ياري
  قیمت: 290,000ریال
  قیمت ویژه: 232,000ریال
  قیمت نهایی: 232,000ریال

  توضیح مختصر:


  مجموعه آزمون هاي کارشناسي ارشد: اپيدميولوژي با پاسخ تحليلي و نکات تکميلي 80-81 تا 96-97
  مولف: دکتر محمود بختياري،حسن احمدي قرايي
  قیمت: 690,000ریال
  قیمت ویژه: 552,000ریال
  قیمت نهایی: 552,000ریال

  توضیح مختصر:با توجه به اينكه، تلاش براي رسيدن به اين رشته تقريباً قدري مشكل‌تر از ديگر رشته‌ها مي‌باشد، كسب موفقيت در اين راه مستلزم سه اصل عمده: مطالعه‌ي .....


  مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي
  مولف: معين بشيري
  قیمت: 399,000ریال
  قیمت ویژه: 319,200ریال
  قیمت نهایی: 319,200ریال

  توضیح مختصر:اين مجموعه شامل “زمونهاي برگزارشده از سال 77-78 تا سال 90-91 با پاسخهاي كاملا تشريحي مي باشد


  مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد روان شناسي باليني با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي
  مولف: شيروان خدري
  قیمت: 490,000ریال
  قیمت ویژه: 392,000ریال
  قیمت نهایی: 392,000ریال

  توضیح مختصر:در اين كتاب مجموعه آزمونهاي سال 1375الي 1395 با پاسخ هاي تحليلي ذكر شده است.


  مجموعه آزمونهاي کارشناسي ارشد بيوشيمي باليني
  مولف: حافظ حيدري زرنق،ستار صابري،ليلا حقيقي کفاش
  قیمت: 450,000ریال
  قیمت ویژه: 315,000ریال
  قیمت نهایی: 315,000ریال

  توضیح مختصر:کتاب حاضر به بررسي آزمون هاي بيوشيمي باليني در طول چند سال اخير پرداخته است.


  مجموعه آزمون هاي کارشناسي ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم بيوتکنولوژي پزشكي
  مولف: بهمن اکبري،عبدالحميد قاسميان،افسانه سيد ميکائيلي
  قیمت: 490,000ریال
  قیمت ویژه: 392,000ریال
  قیمت نهایی: 392,000ریال

  توضیح مختصر:از سري كتاب هاي آمادگي ارشد است كه با پاسخ تحليلي و تشريحي با تاكيد بر مهمترين نكات تدوين شده است. براي رشته هاي گروه پزشكي و علوم كه سه درس زيست شناسي سلولي و مولكولي، ميكروب و بيوشيمي در آزمون دارند قابل استفاده است بويژه رشته هاي بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي و بيوشيمي و ... كه براي ورود به كارشناسي ارشد و دكترا ميتوانند از اين مجموعه بهره برند.


  مجموعه آزمون هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت ويروس شناسي پزشکي (80 تا 93)
  مولف: ناهيدمقدم نيا،احسان مغانلو،غلامرضاعزيزي،الهام قرباني،رويا صلحي ابرغاني،مهدي قدرتي،محسن رضايي
  قیمت: 799,000ریال
  قیمت ویژه: 639,200ریال
  قیمت نهایی: 639,200ریال

  توضیح مختصر:اين اثر مجموعه اي کمياب از 21 کنکور رشته ويروس شناسي پزشکي وزارت بهداشت و وزارت علوم(دانشگاه تربيت مدرس)مي باشد.


  مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد فيزيولوژي با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي
  مولف: محمد علي خاني زاده
  قیمت: 189,000ریال
  قیمت ویژه: 132,300ریال
  قیمت نهایی: 132,300ریال

  توضیح مختصر:كتاب پيش رو شامل مجموعه آزمونهاي ورودي كارشناسي ارشد با پاسخ تشريحي مي باشد.


  مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد آناتومي با پاسخ تحليلي و نكات كليدي
  مولف: محمد عظيمي الموتي، حسن صفري،حسين رضايي
  قیمت: 189,000ریال
  قیمت ویژه: 170,100ریال
  قیمت نهایی: 170,100ریال

  توضیح مختصر:كتاب حاضر شامل سوالات كنكورهاي سال 78 تا 94 است كه به صورت كاملا تشريحي پاسخ داده شده است.


  مجموعه آزمونهاي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي
  مولف: مسعود حمه رضايي، اسعد فتحي،غزال حور فراست نو،جميله فيروزي فرد،فنوره جاهد
  قیمت: 1,290,000ریال
  قیمت ویژه: 1,032,000ریال
  قیمت نهایی: 1,032,000ریال

  توضیح مختصر:كتاب گردآوري شده داراي مجموعه سوالات 18 سال آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سال 77-78 تا 96-95 مي باشد.


  مجموعه آزمون هاي کارشناسي ارشد: آموزش بهداشت
  مولف: آرمان لطيفي
  قیمت: 990,000ریال
  قیمت ویژه: 792,000ریال
  قیمت نهایی: 792,000ریال

  توضیح مختصر:كتاب حاضر مجموعه سوالات كارشناسي ارشد آموزش بهداشت از سال تحصيلي 77-78 تا سال 96-95به همراه پاسخ هاي تشريحي مي باشد.


  مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت ژنتيک انساني(آزمونهاي 74-75 تا 96-97 )
  مولف: سمانه عبداله پور،دکتر ناهيد داووديان،عاطفه شيرکوند
  قیمت: 690,000ریال
  قیمت ویژه: 552,000ریال
  قیمت نهایی: 552,000ریال

  توضیح مختصر:مجموعه ي گردآوري شده شامل مباحث ژنتيک انساني و پزشکي،بيوشيمي و زيست شناسي سلولي و مولکولي مي باشد.


  مجموعه آزمون هاي کارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني
  مولف: دکترمريم غياثي پور-دکترعلي ابوترابي - دکترحسن حق پرست-دکتر محمد حاجي زاده
  قیمت: 599,000ریال
  قیمت ویژه: 479,200ریال
  قیمت نهایی: 479,200ریال

  توضیح مختصر:كتابي كه پيش رو داريد، مجموعه كاملي از سؤالات آزمون كارشناسي‌ارشد رشته‌ي مديريت خدمات بهداشتي و درماني به‌همراه پاسخ تشريحي.....


  آزمون هاي وزارت علوم (تربيت مدرس)و وزارت بهداشت انگل شناسي پزشکي کنکور سال هاي 80 تا 93
  مولف: مهدي قدرتي،احسان مغانلو،محمد هادي کربلايي نيا،محمد زنگويي،هادي غفاري،روياصلحي ابرغاني،محسن رضايي،محمدحسين کاظمي،مژده سلطاني
  قیمت: 549,000ریال
  قیمت ویژه: 439,200ریال
  قیمت نهایی: 439,200ریال

  توضیح مختصر:


  مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت تغذيه
  مولف: دکتر رضا همايونفر،الهام احرام پوش
  قیمت: 599,000ریال
  قیمت ویژه: 479,200ریال
  قیمت نهایی: 479,200ریال

  توضیح مختصر:اين مجموعه شامل سوالات کنکور 77-78 تا 97-96 مي باشد


  مجموعه آزمون هاي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
  مولف: دکتر سينا دوبرادران
  قیمت: 1,190,000ریال
  قیمت ویژه: 952,000ریال
  قیمت نهایی: 952,000ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب شرح مبسوطي است بر سوالات آزمون هاي سال 1379 تا 1398 کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط که در تاليف آن اهتمام شده است.


  مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبتهاي ويژه با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي
  مولف: فاطمه بهرام نژاد ، ندا ثنايي
  قیمت: 139,000ریال
  قیمت ویژه: 125,500ریال
  قیمت نهایی: 125,500ریال

  توضیح مختصر:برخلاف كنكور پرستاري عمومي كه نياز نيست به‌طور كامل داوطلبان آناتومي و فيزيولوژي دروس را بخوانند، اما داوطلبان كنكور كارشناسي‌ارشد پرستاري مراقبت‌هاي ويژه لازم است كه به‌طور كامل با آناتومي و فيزيولوژي دروس آشنايي داشته باشند....


  مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد پزشکي علوم آزمايشگاهي 3 ( انگل شناسي،فارچ شناسي،ميکروب شناسي و ويروس شناسي)
  مولف: هانيه خليلي،مونا محروقي،روح الله سي سخت پور
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,100ریال
  قیمت نهایی: 134,100ریال

  توضیح مختصر:اين مجموعه شامل تست هاي سال 1394 تا سال 1398 به همراه پاسخ تحليلي و نکات تکميلي مي باشد


  مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سلامت سالمندي
  مولف: مجتبي آزاد بخت
  قیمت: 189,000ریال
  قیمت ویژه: 170,100ریال
  قیمت نهایی: 170,100ریال

  توضیح مختصر:اين مجموعه شامل تست هاي سال 1392 تا سال 1398 به همراه پاسخ تحليلي و نکات تکميلي مي باشد


  مجموعه آزمون هاي کارشناسي ارشد آمار زيستي همراه با پاسخ تشريحي
  مولف: محمودثالثي، يحيي سليمي، حميد رضا مكرمي، اسحق برفر
  قیمت: 250,000ریال
  قیمت ویژه: 175,000ریال
  قیمت نهایی: 175,000ریال

  توضیح مختصر:سوالات اين رشته هرساله در پنج زمينه ي رياضي، روش هاي آماري،زيست شناسي، بهداشت و زبان عمومي طراحي مي شود...


  صفحه قبل

  | 1 / 2 |

  صفحه بعد

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه