•  » اتاق عمل
 •  » بيماريهاي داخلي و جراحي
 • پرستاري داخلي - جراجي برونر و سوداث 2018 : پوست و سوختگي
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيوير
  قیمت: 249,000ریال
  قیمت ویژه: 199,200ریال
  قیمت نهایی: 199,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


  پرستاري داخلي - جراجي برونر و سوداث 2018 : چشم و گوش
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيوير
  قیمت: 199,000ریال
  قیمت ویژه: 179,100ریال
  قیمت نهایی: 179,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


  پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : توليدمثل و بيماريهاي پستان
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيوير
  قیمت: 399,000ریال
  قیمت ویژه: 319,200ریال
  قیمت نهایی: 319,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


  پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : مغز و اعصاب
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيوير
  قیمت: 379,000ریال
  قیمت ویژه: 303,200ریال
  قیمت نهایی: 303,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


  پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : ارتوپدي
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيوير
  قیمت: 299,000ریال
  قیمت ویژه: 239,200ریال
  قیمت نهایی: 239,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


  پرستاري داخلي -جراجي برونر و سودارث 2018 : قلب و عروق
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيوير
  قیمت: 399,000ریال
  قیمت ویژه: 319,200ریال
  قیمت نهایی: 319,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


  آشنايي با بيماريهاي داخلي طبق سرفصل دروس کارشناسي اتاق عمل
  مولف: مصطفي راد-حميده يزدي مقدم
  قیمت: 195,000ریال
  قیمت ویژه: 175,500ریال
  قیمت نهایی: 175,500ریال

  توضیح مختصر:رشته‌ي كارشناسي اتاق عمل به‌عنوان رشته‌اي مستقل مي‌باشد كه علاوه بر آشنايي با بيماري‌هايي كه نياز به جراحي دارند و تكنيك‌هاي جراحي و كمك در عمل جراحي به پزشك، آگاهي از بيماري‌هاي داخلي و روش‌هاي تشخيص و مراقبت از اين بيماري‌ها ضروري مي‌باشد...


  درسنامه داخلي - جراحي به انضمام جراحي سيستم ها ي مختلف بدن
  مولف: مصطفي راد-حميده يزدي مقدم
  قیمت: 59,000ریال
  قیمت ویژه: 53,100ریال
  قیمت نهایی: 53,100ریال

  توضیح مختصر:مجموعه يي كه اكنون پيش روست،دربردارنده ي كليه ي مباحث داخلي - جراحي به انضمام اعمال جراحي سيستم هاي مختلف بدن براي دانشجويان كارداني اتاق عمل وهوشبري مي باشد. هدف از نگارش اين كتاب براوردن نياز وافري است كه دراين رهگذر احساس مي شود..


  پرستاري داخلي- جراجي برونر و سودارث 2018: تنفس
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيور
  قیمت: 529,000ریال
  قیمت ویژه: 423,200ریال
  قیمت نهایی: 423,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


  پرستاري داخلي- جراجي برونر و سودارث 2018: گوارش
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيور
  قیمت: 379,000ریال
  قیمت ویژه: 303,200ریال
  قیمت نهایی: 303,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


  پرستاري داخلي - جراجي برونر و سوداث 2018 : کليه و مجاري ادراري
  مولف: جانيس ال.هينکل، کري اچ.چيوير
  قیمت: 289,000ریال
  قیمت ویژه: 231,200ریال
  قیمت نهایی: 231,200ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي محتوايي است که به دانشجويان کمک مي کند اقدامات مراقبتي خاص را در موقعيت هاي واقعي به کار ببرند و به فهم درستي از اين اقدامات عملي برسند


  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه