•  » مامايي
 •  » اصول و فنون
 • قوانين و مقررات حرفه اي در يک نگاه (پزشکي،پرستاري،مامايي)
  مولف: مهين شاهرخي ساردو،دکتر مسعود قادي پاشا،دکتر مينو قهرمان
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,100ریال
  قیمت نهایی: 134,100ریال

  توضیح مختصر:در واقع مهمترين هدفي که تاليف اين کتاب تعقيب مي نمايد،گشودن دريچه اي فراروي ديدگان تيزبين اعضاي محترم جامعه پزشکي و پيراپزشکي از موضوع قصور و تقصير پزشکي،قوانين و مقررات مربوطه مي باشد.


  فرهنگ مامايي بيلير
  مولف: دنيس تايران
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 69,300ریال
  قیمت نهایی: 69,300ریال

  توضیح مختصر:از زمان انتشار انتشار آخرين چاپ ديکشنري بيلير، متخصصين مامايي با چالش‌هاي زيادي مواجه شدند. ...


  اصول وفنون مامايي وروش كار دراتاق عمل وزايمان
  مولف: زهرا تذكري - آسيه موحد پور
  قیمت: 259,000ریال
  قیمت ویژه: 220,150ریال
  قیمت نهایی: 220,150ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب بر اساس آخرين سرفصل شوراي عالي برنامه ريزي و مشتمل بر سه بخش اصول و فنون پرستاري،اصول و فنون مامايي و اتاق عمل مي باشد.


  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه