•  » ساير رشته ها
 • مطالعه موردي بيماران داخلي براي فوريتهاي پزشکي
  قیمت: 129,000ریال
  قیمت ویژه: 116,100ریال

  توضیح مختصر:کتاب حاضر با رويکردي پيش بيمارستاني براي کمک به بيماران در صحنه و حين انتقال به مرکز درماني تنظيم گرديده


  مروري بر اورژانس هاي پيش بيمارستاني
  قیمت: 249,000ریال
  قیمت ویژه: 199,200ریال

  توضیح مختصر:مجموعه پيش بيمارستاني در بهترين وضعيت يک هرج و مرج کنترل شده است


  مرورجامع مديريت
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,500ریال

  توضیح مختصر:محتواي اين مجموعه در جهت تفكر سيستمي به‌صورت منسجم ارايه گرديده است كه جنبه‌ي يادآوري مطالب نظري و اجرايي دارد و براي دانشجوياني كه قصد شركت در كنكور كارشناسي‌ارشد و دكترا را داشته يا اين‌كه مايل باشند به‌اختصار با موضوعات مديريتي آشنا شوند، مفيد است....


  مرور جامع فارماكولوژي بيهوشي
  قیمت: 179,000ریال
  قیمت ویژه: 161,100ریال

  توضیح مختصر:در اين كتاب سعي شده است خلاصه ي دارو و نكات مهم مربوط به آن دارو و هم چنين نكات مهم مربوط به هر فصل آورده شود....


  مرور جامع زيست شناسي عمومي ( سم شناسي، بيوشيمي، حشره شناسي، انگل شناسي، آموزش بهداشت، فيزيولوژي)
  قیمت: 290,000ریال
  قیمت ویژه: 203,000ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب خلاصه جامع كاربردي و دسته بندي شده مباحث بر اساس منابع معتبر مي باشد.


  مرور جامع زيست شناسي سلولي و مولکولي
  قیمت: 239,000ریال
  قیمت ویژه: 203,150ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب خلاصه جامع كاربردي و دسته بندي شده مباحث بر اساس منابع معتبر مي باشد.


  مرور جامع بيوشيمي باليني
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,500ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب خلاصه جامع كاربردي و دسته بندي شده مباحث بر اساس منابع معتبر مي باشد.


  مرور جامع بيماري هاي واگير عفوني براساس منابع اصلي وزارت بهداشت عفوني
  قیمت: 119,000ریال
  قیمت ویژه: 107,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب سرفصل بندي متفاوت و کاربردي بر اساس بيماري ها را شامل مي شود.


  مرور جامع آمارزيستي
  قیمت: 199,000ریال
  قیمت ویژه: 139,300ریال

  توضیح مختصر:کليه محتواي درسي آن به طور ساده و قابل فهم بر اساس دانش داوطلبان رشته هاي مختلف مطابق با آخرين تغييرات اعمال شده در طراحي سوالات نگارش گرديده است.


  مراقبتهاي پيش بيمارستاني فوريتهاي پزشکي درگروه هاي خاص
  قیمت: 99,000ریال
  قیمت ویژه: 89,100ریال

  توضیح مختصر:اين كتاب بر اساس سر فصل مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشكي مي باشد. در اين مجموعه دانشجويان با فوريتهاي پزشكي در گروه هاي پرخطر همچون كودكان، زنان باردار و سالمندان و مراقبت هاي فوري آنان آشنا مي شوند.


  مراقبت هاي پيش بيمارستاني تروما(2)
  قیمت: 189,000ریال
  قیمت ویژه: 151,200ریال

  توضیح مختصر:در كشور ما تروما مسئله ي بسيار مهمي است، زيرا اگرچه بيماري هاي قلبي و عروقي اولين عامل مرگ و مير هستند، اما بيشترين عمر از دست رفته در اثر تروما ....


  مراقبت هاي پيش بيمارستاني تروما (1)
  قیمت: 169,000ریال
  قیمت ویژه: 152,100ریال

  توضیح مختصر:در كشور ما تروما مسئله ي بسيار مهمي است، زيرا اگرچه بيماري هاي قلبي و عروقي اولين عامل مرگ و مير هستند، اما بيشترين عمر از دست رفته در اثر تروما ....


  مراقبت در تروما پيش بيمارستاني تا بخش اورژانس جلد اول
  قیمت: 89,000ریال
  قیمت ویژه: 80,100ریال

  توضیح مختصر:در کتاب حاضر به بررسي مکانيسم هاي آسيب و پيشگيري از تروما،ارزيابي صحنه حادثه،بررسي و و احياي اوليه در صحنه حادثه و بخش اورژانس پرداخته شده است.


  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتي درماني
  قیمت: 149,000ریال
  قیمت ویژه: 134,500ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب داراي هشت فصل است که در پايان هر فصل سوالات چند گزينه اي جهت خودآزمايي گنجانده شده است...........


  مديريت مواد زائد جامد توليدي در مراکز بهداشتي اوليه(يک راهنماي تصميم گيري)
  قیمت: 59,000ریال
  قیمت ویژه: 53,100ریال

  توضیح مختصر:اين کتاب حاوي راهکارهاي مناسب مديريتي جهت دفع و تصفيه مواد زايد توليدي مراکز بهداشتي مي باشد.


  مديريت سلامت در بحران براساس سرفصل دروس فوريت هاي پزشکي
  قیمت: 429,000ریال
  قیمت ویژه: 343,200ریال

  توضیح مختصر:


  مجموعه سوالات كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت
  قیمت: 79,500ریال
  قیمت ویژه: 71,550ریال

  توضیح مختصر:در هر فصل سوالات 6دوره آزمون كارشناسي ارشدازسال 1379تا1384 آورده شده است.همچنين هرفصل به غيراز فصل مربوط به درس زبان شامل 50سوال چهارگزينه اي تاليفي است.باتوجهه به اينكه سوالات تاليفي ازسطح دشواري بالاتري نسبت به سوالات آزمون برخوردارند كمك مي كند تا دانشجويان به سطح بالاتري از لحاظ آمادگي دست يابند...


  مجموعه ازمونهاي كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي به انضمام 2000نكته كليدي
  قیمت: 129,000ریال
  قیمت ویژه: 116,500ریال

  توضیح مختصر:از مهمترين كليدهاي قبولي در كنكور و راهيابي به مقاطع بالاتر، دسترسي به منابع معتبر و فشرده است كه بتوان با صرف كمترين وقت، بيشترين بهره و نتيجه را گرفت. مطمئن‌ترين شيوه براي نيل به اين هدف، دسترسي به سؤالات دوره‌هاي قبل و منابع مورد استفاده براي طراحي آن‌هاست...


  مجموعه آزمونهاي کارشناسي ارشد بيوشيمي باليني
  قیمت: 450,000ریال
  قیمت ویژه: 315,000ریال

  توضیح مختصر:کتاب حاضر به بررسي آزمون هاي بيوشيمي باليني در طول چند سال اخير پرداخته است.


  مجموعه آزمونهاي کارشناسي ارشد باکتري شناسي پزشکي آزمون هاي وزارت علوم(تربيت مدرس) و وزارت بهداشت کنکورسال هاي گذشته 80 تا 93
  قیمت: 290,000ریال
  قیمت ویژه: 232,000ریال

  توضیح مختصر:


  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه